Ekspertuttalelse om fett og anbefalinger om jod

17. februar arrangerte Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring et webinar med nytt fra rådet, hvor rådet lanserte en ekspertuttalelse om fett og rådets anbefalinger om jod. Her kan du se er opptak av webinaret (Vimeo).

I ekspertuttalelsen om fett gir Nasjonalt råd for ernæring svar på de 15 mest stilte spørsmålene om fett og mettet fett. Uttalelsen er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Utvalget av spørsmål er basert på innsendte spørsmål fra både befolkningen og fagmiljøene.

Svarene er i stor grad baserert på de nordiske næringsstoffanbefalingene (Nordic Nutrition Recommendations, NNR) og kostrådene fra Nasjonalt råd for ernæring fra 2011 samt Nasjonalt råd for ernæring sin rapport fra 2017.

roberta-sorge-uOBApnN_K7w-unsplash

Anbefalingen om jod er også svar på et oppdrag fra Helsedirektoratet. Nasjonalt råd for ernæring har utarbeidet anbefalinger om helsemyndighetenes oppfølging av arbeidet med å sikre jodinntaket i befolkningen. Arbeidet er i hovedsak basert på tre rapporter:

  1. Nasjonalt råd for ernærings rapport «Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av et akutt behov for tiltak» fra 2016
  2. VKMs rapport «Benefit and risk assessment of iodization of household salt and salt used in bread and bakery products» fra 2020
  3. WHOs rapport «Fortification of food-grade salt with iodine for the prevention and control of iodine deficiency disorders Guideline» fra 2014.

Kort oppsummert anbefaler Nasjonalt råd for ernæring at helsemyndighetene innfører lovpålagt jodberikning av både husholdningssalt og salt brukt i industrifremstilte brød og bakervarer (20 mg jod/kg salt ). Rådet mener at industrien bør oppfordres til å berike (frivillig) umiddelbart. Disse anbefalingene begrunnes i notatet. I tillegg beskrives det hvordan man kan man at sårbare grupper ikke får i seg for mye jod, samt hvordan jodstatus i befolkningen bør overvåkes.

jason-tuinstra-4OfaTz6SdYs-unsplash

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *