Nytt Nasjonalt råd for ernæring 2019-2021

Et nytt Nasjonalt råd for ernæring på plass! Jøran Hjelmesæth er ny leder. Han tar over etter Liv Elin Torheim som er ny nestleder. Rådet var samlet til første møte 12. februar.

Nasjonalt råd for ernæring _justert

Medlemmer i rådet

 • Jøran Hjelmesæth, senterleder, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og professor II, Universitetet i Oslo (leder)
 • Liv Elin Torheim, professor og forskningsgruppeleder, OsloMet (nestleder)
 • Ahmed Madar, forsker, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Audun Korsæth, forskningssjef ved Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse i NIBIO
 • Christine Henriksen, førsteamanuensis, klinisk ernæringsfysiolog Universitetet i Oslo
 • Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef for område smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
 • Kari Hege Mortensen, seksjonsleder for Helsefremmende arbeid, Nordland fylkeskommune
 • Kirsten B. Holven, professor i klinisk ernæring, Universitetet i Oslo
 • Lars T. Fadnes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsgruppeleder ved Haukeland universitetssykehus, lege og spesialist i allmennmedisin
 • Lisbeth Dahl, forsker, Havforskningsinstituttet
 • Magritt Brustad, professor og instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
 • Nina C Øverby, professor UiA, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring
 • Randi Tangvik, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen og klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland universitetssykehus

Les mer på Helsedirektoratet sider om rådets mandat og referat fra møter: https://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/nasjonalt-rad-for-ernering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *