Nasjonalt råd for ernæring lanserer rapport om bærekraftig kosthold

Bærekraft, miljø og helse er tema som står høyt på den globale og nasjonale politiske dagsordenen. Nasjonalt råd for ernæring har laget en ny rapport om bærekraft og kosthold på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Det mest slående funnet er at det er stort samsvar mellom det å spise sunt og det å spise bærekraftig.

Nasjonalt råd for ernæring har blitt bedt om å vurdere de gjeldende nasjonale kostholdsrådene i et bærekraftperspektiv. I dette arbeidet har vi lagt følgende forutsetninger til grunn:

  • Norsk selvforsyningsgrad skal minimum opprettholdes og helst øke. Samtidig er vi del av et globalt matvaremarked som vi ikke kan eller bør isolere oss fra.globe
  • Bærekraftvurderingene tar utgangspunkt i dagens norske, produksjonsspesifikke rammebetingelser og produksjonsmetoder.

Formålet var å vurdere dagens norske kostråd i et bærekraftperspektiv (gitt forutsetningene ovenfor) og å vurdere om det er behov for tilleggsanbefalinger for å gjøre mer bærekraftige valg når det gjelder kosthold.

Arbeidsgruppen fra Nasjonalt råd for ernæring har bestått av: Nina Cecilie Øverby (leder av arbeidsgruppen), Liv Elin Torheim, Audun Korsæth, Kari Hege Mortensen og Helle Margrete Meltzer.

Rapporten tar for seg de 12 nasjonale kostrådene og diskuterer disse i et bærekraftperspektiv, og beskriver hva et sunt og bærekraftig kosthold er. Bærekraft består av mange ulike dimensjonen og det er miljøaspektet som i størst grad er vektlagt i vurderingene.

  • Vi bør spise mer frukt, bær og grønnsaker enn i dag, helst «sju om dagen».  Norskprodusert frukt, bær og grønnsaker er gunstig ut fra et bærekraftperspektiv.
  • Det er bærekraftig å velge vann som tørstedrikk og å spise mindre sukker. Det er også bærekraftig å være fysisk aktiv, og ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke og gjennom hvor mye du forbruker gjennom aktivitet.
  • Det er bærekraftig å velge fullkornsprodukter framfor siktede kornprodukter
  • Fisk har lavere miljøbelastningen enn kjøtt, men høyere enn vegetabilske varer. Det bør bli enklere for forbrukeren å kunne velge bærekraftig fisk og sjømat gjennom kvalitetssikrede merkeordninger og informasjon.
  • Det er bærekraftig å redusere det totale kjøttinntaket en god del i forhold til det vi spiser i dag. Å inkludere en viss mengde magre meieri- og kjøttprodukter i kostholdet er imidlertid både helsemessig gunstig og bærekraftig.

Arbeidsgruppen oppmuntrer Helsedirektoratet til å videreføre dette arbeidet i samarbeid med andre etater og fagmiljøer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *