For mye salt er ikke bra for helsa

salt-shaker-188532_1280For mye salt er ikke bra for helsa. Dette er godt dokumentert. Men kan man få for lite salt? To nyere studier antydet at både lavt og høyt inntak av salt kunne ha negative helsekonsekvenser. På bakgrunn av disse, fikk Helsedirektoratet et spørsmål fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, om det var behov for å endre rådene om å redusere saltinntaket. Helsedirektoratet ba derfor Nasjonalt råd for ernæring om å vurdere de to studiene.

Konklusjonen til Nasjonalt råd for ernæring er:

Dagens saltanbefalinger bygger på totaliteten av det vitenskapelige grunnlaget, fra grunnforskning via kliniske og epidemiologiske studier til systematiske kunnskapsoppsummeringer. Resultatene fra de to nye studiene endrer ikke dette kunnskapsgrunnlaget vesentlig, og dagens anbefalinger om en gradvis reduksjon av saltinntaket i befolkningen til 5 gram per dag på lang sikt, bør opprettholdes.

Ernæringsrådet har utarbeidet en rapport (pdf) som utreder i detalj grunnlaget for denne konklusjonen. Rapporten viser blant annet til at det er mange metodologiske utfordringer ved å vurdere sammenhengen mellom saltinntak og helseutfall i en befolkning, og at det er trolig denne type utfordringer som kan forklare de overraskende funnene i de to studiene.

Helsedirektoratet sier i et brev til Nasjonalforeningen at rapporten gir grunnlag for å opprettholde anbefalingene om salt. Helsedirektoratet anbefaler at befolkningen på sikt reduserer det gjennomsnittlige inntak av salt til 5 g per person per dag. Dagens gjennomsnittlig inntak er omkring 10 g per person per dag, så det er ønskelig å halvere befolkningens saltinntak. Barn bør ha et lavere inntak. Mer informasjon om salt samt gode tips til hvordan saltinntaket kan reduseres, finnes her: https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/salt

2 kommentarer til “For mye salt er ikke bra for helsa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *