Jodmangel blant gravide kvinner

Lederen i Ernæringsrådet, Liv Elin Torheim, ble intervjuet av Dagsrevyen 29. april. Hun uttalte seg om jodmangel blant norske, gravide kvinner. En artikkel fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) viser at om lag 16 % av norske, gravide kvinner har et så lavt jodinntak at de står i fare for å få jodmangel (Brantsæter et al. 2013). Dette er bekymringsfullt siden jod er svært viktig under graviditet og amming. Les mer om jod på: https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/derfor-trenger-vi-jod

Skjermbilde 2015-04-30 kl. 14.36.18

Jod er helt sentralt for utvikling av nervesystemet og hjernen hos fosteret og hos små barn. Jodmangel hos mor under svangerskapet og amming kan derfor medføre nedsatt mental utvikling hos barnet, som er beskrevet i en oversiktsartikkel om jodmangel i Europa (Trumpff et al. 2013). Norske helsemyndigheter anbefaler at gravide kvinner får i seg 175 mikrogram jod per dag mens for ammende er det anbefalte inntaket 200 mikrogram per dag.

De viktigste kildene til jod i det norske kostholdet er melk og meieriprodukter og fisk og sjømat. MoBa-artikkelen viste at særlig kvinner som hadde et lavt inntak av meieriprodukter, stod i fare for å ha for lavt inntak av jod. Det er viktig at gravide og ammende kvinner passer på å få i seg tilstrekkelig med jod gjennom inntak av meieriprodukter og sjømat. Gravide og ammende kvinner som ikke spiser meieriprodukter, bør sørge for å få i seg jod på andre måter. Andre kilder til jod er for eksempel taremel eller kosttilskudd som inneholder jod. Taremel er svært rikt på jod, og må brukes med forsiktighet. Et jodinntak over 600 mikrogram per dag anbefales ikke.

Nasjonalt råd for ernæring har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hvor stort problemet med jodmangel er i den norske befolkningen. Gruppen skal også eventuelt foreslå strategier til helsemyndighetene om hvordan problemet kan håndteres. Helle Margrete Meltzer, forsker ved Folkehelseinstituttet og medlem i Ernæringsrådet, leder arbeidsgruppen.

6 kommentarer til “Jodmangel blant gravide kvinner

  1. Tangmel inneholder en del mindre jod enn taremel og er bedre/tryggere å bruke. Viser til tabell 3, 3 «Anbefalt daglig inntak for voksne av noen mineraler og vitaminer sammenliknet med innholdet av de samme forbindelsene i tangmel» her https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=4483e0a0-0cec-4c65-9342-4a8362f573e3&groupId=51882

    I tillegg inneholder tang- og taremel en del vitaminer, andre mikroelementer enn jod, fiber og antioksidanter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *