Godt nytt år!

Nå er det snart gått ett år siden det nåværende Ernæringsrådet ble etablert. Det har vært et hektisk år med en rekke aktiviteter, medieopptredener av mange av rådets medlemmer, skriving av rapporter, og ikke minst utvikling av en strategisk plan SonjaB smilfor arbeidet vårt. Jeg som leder av Ernæringsrådet, hadde store planer om jevnlig blogging, men nå har det dessverre gått noen måneder siden forrige oppslag. Jeg skal ta et skippertak og legge ut sentrale hendelser som har skjedd siden sist. Nå er det et nytt år med nye muligheter og jeg satser på å synliggjøre arbeidet i Ernæringsrådet enda mer i året som kommer.

Det er et spennende kostholds- og ernæringsår vi går inn i. Myndighetene har bestemt at det skal utvikles en ny handlingsplan for et sunnere kosthold, som oppfølging til den forrige handlingsplanen som gikk ut i 2011. Ernæringsrådet synes det er svært gledelig at det nå utvikles en ny helhetlig politisk plan for å bedre kostholdet i den norske befolkningen. Dette gir store muligheter for å sette konkrete mål, utvikle helhetlig politikk og monitorere om iverksetting av strategier og tiltak gir den effekten man ønsker. En slik plan gir større mulighet til å sette søkelyset på de mest sårbare gruppene i samfunnet og legge konkrete planer for hvordan deres ernæringsmessige behov skal ivaretas. Store folkehelseutfordringer som økning i overvekt samt under- og feilernæring blant eldre og personer på institusjoner vil bli sentralt. Vi i Ernæringsrådet bidrar gjerne med vår kompetanse inn i arbeidet med den nye handlingsplanen. apples-490474_1280

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *