Kategoriarkiv: Ukategorisert

Nasjonalt råd for ernærings årsrapport 2015

Årsrapporten for Nasjonalt råd for ernæring 2015 viser at i løpet av året ble det holdt fem rådsmøter, fem arbeidsgrupper ble startet (hvorav en ble avsluttet) og en rapport ble ferdigstilt. Videre ble det skrevet seks kronikker, gjort 12 intervju og holdt sju foredrag. Ernæringsrådet utviklet også en strategisk plan for sitt arbeid. Referat fra møtechecklistne i ernæringsrådet ligger på Helsedirektoratets hjemmesider.

Rapport fra ekspertmøtet om bærekraftig kosthold

Matproduksjon har stor betydning for miljøet, og det er mye oppmerksomhet rundt kosthold som ikke bare er sunt men også miljøvennlige. Derfor har flere etterlyst råd om bærekraftig og helsefremmende kosthold. Men hva er egentlig et bærekraftig kosthold? Spørsmålet er komplisert fordi det er mange faktorer som må tas hensyn til i en slik vurdering. apple globe

For å belyse temaet på et vitenskapelig grunnlag og i norsk sammenheng, ble det arrangert et ekspertmøte i desember 2015 i regi av Forbrukerrådet, Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt råd for ernæring. En gruppe eksperter innen bærekraftig matproduksjon, forbruk og ernæring ble invitert til møtet hvor ulike tema ble presentert. Flere spørsmål ble også diskutert i grupper.

En rapporten fra ekspertmøtet som oppsummerer presentasjonene samt resulteter fra gruppediskusjonen foreligger nå og kan lastes ned her: «Veien mot bærekraftige kostråd».

Sjokolade og smågodt: Ernæringsrådet i media

Butikkjedene har startet en priskrig på smågodt som medfører rekordlave priser. Ernæringsrådet mener dette stemmer dårlig overens med satsingen på helse som de fleste butikkjedene  har erklært. Ernæringsrådsmedlem Jøran Hjelmesæth uttaler seg svært kritisk både i VG og, sammen med ernæringsrådsleder Liv Elin Torheim, i tv2.no. Vi støtter heller en priskrig på frukt og grønnsaker!

Det har vært mye fokus på søte fristelser i det siste.  En artikkel i VG skriver om om mulige positive helseeffekter av sjokolade, hvor Jøran uttaler også seg.  Ernæringsrådsmedlem Erik Arnesen skriver opplysende om sjokolade på bloggen sin, Sunn skepsis. i et innlegg han har kalt «Sjokoladenyheter kan gjøre deg dum».

pick-and-mix-171342__340

Ernæringsrådet i media

Jøran Hjelmesæth, medlem i ernæringsrådet, uttalte seg nylig i KK hvor han presiserte at selv om man er tynn, er det viktig å spise sunt og være fysisk aktiv.

Han sier: – Dersom man spiser mer energitett mat enn man forbrenner, vil man få økt fettprosent både på «innsiden» og på «utsiden», men det første overskuddet lagrer seg gjerne på «innsiden». Noen er mer arvelig disponert for å lagre fett på «innsiden», og kan dermed ha mye fett i bukhulen rundt de indre organene (bukfett) uten å være klar over det – dette til tross for at de kanskje har en normal BMI (18,5 til 24,9).

Videre forteller Hjelmesæth at det er farlig å ha for mye bukfett fordi det blant annet øker risikoen for type 2-diabetes.

De norske kostrådene gir en god rettesnor for et helsefremmende kosthold.

KK

Hva skal kostråd ved diabetes baseres på?

Dette diskuteres i Dagens Medisin i en kronikk av tre av ernæringsrådets medlemmer, Jøran Hjelmesæth, Kjetil Retterstøl og Liv Elin Torheim, sammen med klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas. Kronikken er et svar på et innlegg av Erik Hexeberg som promotereret et meget lavt karbohydratinntak ved diabetes. Forfatterne konkluderer imidlertid med at «en så radikal kostendring som Erik Hexeberg tar til orde for, er det ikke vitenskapelig belegg for å anbefale for noen.»

vegetables-760860__340En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet har uterbeidet retningslinjer for behandling av diabetes som nylig er lagt ut på høring, og kosthold ved diabetes er inkludert i kapittelet Levevaner ved diabetes og behandling av overvekt og fedme. 

 

Godt nytt år!

Nå er det snart gått ett år siden det nåværende Ernæringsrådet ble etablert. Det har vært et hektisk år med en rekke aktiviteter, medieopptredener av mange av rådets medlemmer, skriving av rapporter, og ikke minst utvikling av en strategisk plan SonjaB smilfor arbeidet vårt. Jeg som leder av Ernæringsrådet, hadde store planer om jevnlig blogging, men nå har det dessverre gått noen måneder siden forrige oppslag. Jeg skal ta et skippertak og legge ut sentrale hendelser som har skjedd siden sist. Nå er det et nytt år med nye muligheter og jeg satser på å synliggjøre arbeidet i Ernæringsrådet enda mer i året som kommer. Fortsett å lese Godt nytt år!

Råd om forebygging og behandling av høyt blodtrykk på TV2s God morgen Norge

To medlemmer av Nasjonalt råd for ernæring deltok på God morgen Norge-sending 2. september og ga gode råd om kosthold som forebygger høyt blodtrykk.

Jøran Hjelmesæth, lege og professor i endokrinologi og ernæring, ble intervuet om hva slags levevaner som kan forebygge høyt blodtrykk: http://www.tv2.no/a/7323459

rhythm-253619_1280

Erik Arnesen, master i samfunnsernæring og helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, var med Wenche Andersen på kjøkkenet og fortalte om ulike matvarer som kan inngå i et «blodtrykksvennlig» kosthold: http://www.tv2.no/2015/09/02/underholdning/oppskrifter/mat/wenches-kjokken/7326582